Університет державної фіскальної служби україни
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
 
VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Присвячена науковій школі
Заслуженого юриста України,
професора, д.ю.н. Віктора Тарасовича Білоуса
Мета конференції: залучити до обговорення сучасних питань фінансової безпеки України викладачів, науковців, аспірантів, студентів та практичних працівників з метою розроблення пропозицій по удосконаленню правового регулювання фінансової безпеки держави.
 
Пріоритетні напрями роботи конференції
  1. Методологічні засади дослідження складових фінансової безпеки держави у сучасних умовах.
  2. Особливості правового забезпечення фінансової безпеки як ключового елемента національної безпеки держави.
  3. Наукові проблеми правового забезпечення податкової та бюджетної безпеки.
  4. Роль контролюючих органів у забезпеченні фінансової безпеки держави.
  5. Банківська, валютна та боргові безпеки держави: правове забезпечення.
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Детальна інформація про конференцію міститься в додатку до цього листа. 
 
За результатами роботи планується підготовка збірника у форматі PDF. Збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті Університету державної фіскальної служби України.
Дата проведення27 листопада 2020 року
Формат: інтернет-конференція
 
Координати оргкомітету:
08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31,
Університет державної фіскальної служби України
Корпус Е 207, 204, 203
Тел. 13-46,
0638516369 Сластьоненко Оксана Олександрівна
0672854125 Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна

Інформаційний лист