Університет державної фіскальної служби україни
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Підсумкове звітування здобувачів вищої освіти третього (PhD) рівня (першого та другого років навчання)

 

30. 05.2020 року відбулося підсумкове звітування здобувачів вищої освіти
третього (PhD) рівня (першого та другого років навчання) кафедри
господарського права та процесу ННІ права Університету ДФС України.
На звітування було запрошено стейкхолдера, директора Інституту
економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України Устименка
Володимира Анатолійовича, доктора юридичних наук, професора, член-
кореспондента НАН України; гаранта освітньої програми Нікітіна Юрія
Вікторовича, доктора юридичних наук, професора; представників аспірантури,
професорсько-викладацький склад кафедри та аспірантів. Здобувачі вищої
освіти третього (PhD) рівня прозвітувалися про виконання освітньої та наукової
складової.
Стейкхолдер Устименко В. А. з кожним аспірантом провів обговорення
його наукових здобутків, надав корисні поради та рекомендації щодо
подальших наукових досліджень.
Беручи до уваги стан виконання індивідуального плану наукової роботи
за звітний період, а також результати наукових досліджень, кафедра
рекомендувала затвердити підсумкові звіти всіх аспірантів і продовжити їх
подальше навчання в аспірантурі.