Університет державної фіскальної служби україни
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Про інститут

Навчально-науковий інститут права створено у зв’язку із затвердженням нової структури Національного університету державної податкової служби України (тепер – Університет державної фіскальної служби України) 1 травня 2015 року на базі юридичного факультету, започаткованого в лютому 1996 року.

З вересня 2016 року ННІ права очолює доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць Топчій Василь Васильович.

Заступниками директора є:

 

з навчальної та методичної роботи – к.ю.н., доцент Cіренко Оксана Володимирівна;

з виховної та профорієнтаційної роботи –ст. викладач Глущенко Катерина Вікторівна;

 

з наукової роботи – к.ю.н., доцент  Жерж Наталія Анатоліївна.

 

 

Навчально-науковий інститут права є навчально-науковим та адміністративним підрозділом Університету державної фіскальної служби України, що здійснює підготовку фахівців з вищою освітою в галузі знань
081«Право» та 293 «Міжнародне право».

Про спеціальність. Підготовка за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» забезпечує інтеграцію юридичних та економічних знань, комп’ютерної грамотності, високий рівень загальної правової культури та правосвідомості тощо. ННІ права здійснює підготовку фахівців, які мають необхідний рівень юридичних знань і здатні працевлаштовуватися в сучасних умовах. Випускники ННІ права вміють правильно тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; кваліфікувати діяння, факти та обставини; приймати правові рішення і вчиняти інші юридичні дії в точній відповідності до чинного законодавства; складати та оформляти процесуальні документи; надавати кваліфіковані правові консультації.

 

Фінансування підготовки фахівців у навчально-науковому інституті права здійснюється: за державним замовленням; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Навчально-науковий інститут права здійснює прийом за рівнями вищої освіти:

 

ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ рівень:

081«Право»

     Спеціалізації:

“Податковий юрист (у т.ч. з поглибленим вивченням іноземної мови)

“Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності”

“Кримінально-правова та кримінальна процесуальна діяльність”

293 «Міжнародне право»

   Спеціалізації:

«Міжнародне публічне право»

«Міжнародне приватне право»

«Європейське право»

другий магістерський рівень:

081«Право»

      Спеціалізації:

“Криміналістичне забезпечення протидії кіберзлочинам»

“Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних

органів та органів юстиції”

“Організаційно-правові механізми європейського співробітництва в економічній сфері”

“Охорона і захист цивільних прав”

“Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності”

“Правове забезпечення фінансової безпеки держави”

“Правове регулювання державного апарату та органів місцевого самоврядування”

“Управління господарсько-правовою діяльністю”

«Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я»

 

Кафедри навчально-наукового інституту права:

  • теорії права та держави;

  • фінансового права;

  • кримінального процесу та криміналістики;

  • кримінального права та кримінології;

  • цивільного права та процесу;

  • міжнародного права та порівняльного правознавства;

  • господарського права та процесу.

 

Навчаючись у ННІ права студенти отримують ґрунтовні знання, які їм надає висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 20 докторів наук, 11 професорів,, 65 кандидатів наук та 51 доцент.

В навчально-науковому інституті  права навчається понад 3300 здобувачів вищої освіти.

Студенти ННІ права постійно беруть активну участь у науково-практичних комунікативних заходах як Університету, так і інших ВНЗ України, зокрема: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, Академія адвокатури та ін.

Студенти ННІ права здобувають практичні навички на базах практики, таких як: департаменти Державної фіскальної служби України, Антимонопольний комітет України, Міністерство юстиції України,  Вищі спеціалізовані суди України, відділи державної виконавчої служби, Головне слідче управління Генеральної прокуратури України, органи Національної поліції України тощо.

Сфера діяльності фахівців. Спеціальність “Право” робить можливим працевлаштування на, практично, невичерпний перелік посад в органах державної влади, місцевого самоврядування України та юридичних осіб приватного права. Поширеною сферою професійної реалізації випускників ННІ права є діяльність у судовій, правоохоронній та фіскальній системі, правозахисна та політична діяльність.

      Кращі випускники ННІ права  продовжують навчання на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти університету з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.

 

До послуг студентів: зала судових засідань та  сучасні криміналістичні і кримінологічні лабораторії. У вільний час студенти інституту мають можливість обговорити найбільш актуальні  проблеми сучасної правової науки на засіданнях наукових кафедральних гуртків, які об’єднуються у межах студентського наукового  товариства. Крім того, вони поєднують практичне навчання з наданням безкоштовної юридичної допомоги соціально-незахищеним верствам населення у навчально-практичній лабораторії “Юридична клініка” ННІ права.

 

Дирекція Навчально-наукового інституту права:

вул.Університетська, 31, м.Ірпінь, Київська обл., 08201,  корпус ННІ права, каб. 101.

Тел. +380 (4597) 60-300

Е-mail: nadpsu_urfac@ukr.net