Університет державної фіскальної служби україни
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Приємна новина

Шановні колеги!

З радістю повідомляємо, що рішенням Атестаційної колегії МОНУ від 2 липня 2020 року та згідно наказу № 886 від 2.07.2020 науково-практичний журнал «Ірпінський юридичний часопис», який видається в Навчально-науковому інституті права Університету державної фіскальної служби України включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальністю 081 «Право». Журнал вже розміщено у  профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах і робота буде продовжуватись.

Сайт журналу: https://www.nusta.edu.ua/home-2/fahovі-vidannya/#1538579160990-bf5bf752-8625 чекаємо на Ваші статті в 2 номер 2020 року.