Університет державної фіскальної служби україни
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Моніторинг освітньо-наукової програми спеціальності 081 «Право»

14 лютого 2020 року продовжуємо роботу на кафедрі кримінального процесу та криміналістики щодо моніторингу освітньо-наукової програми спеціальності 081 «Право». До участі у навчально-методичному семінарі залучено аспірантів 1-4 років навчання, представників роботодавців та зацікавлених осіб, а також запрошено гаранта програми д.ю.н., професора Нікітіна Ю.В., завідувача відділу аспірантури Ляшенко Г.П. та наукових керівників аспірантів.